ko-poradenstvi.cz
 
 
: PRÁVNÍ SERVIS :

 

zpracování nájemních smluv na byty
a nebytové prostory


 

řešení pohledávek vůči nájemcům bytů
a nebytových prostor


 
  • sepsání a podání žaloby o zaplacení dlužné částky a návrhu na vydání platebního rozkazu

 

vypovídání nájemních smluv

  • sepsání a podání žaloby na přivolení soudu k výpovědi
    z nájmu bytu

 

vystěhování neplatičů

  • spolupráce s exekučním oddělením příslušného soudu


 

zastupování u místně a věcně příslušného soudu


 

vyřizování stížností, oznámení, podnětů