ko-poradenstvi.cz
 
 
: REALITNÍ ČINNOST :

 

Pro své klienty zabezpečujeme standardní
služby v této oblasti:

  • zprostředkování koupě, prodeje a pronájmů bytů
    a nebytových prostor
  • zajištění odhadů cen nemovitostí
  • zajištění převodů bytového fondu z obecního vlastnictví do vlastnictví nájemců bytů


 

Pro vlastníka nemovitosti jsme připraveni zabezpečit také komplexní řešení problematiky neplatičů spočívající v:

  • podání příslušných žalob (viz právní servis)
  • vyklizení bytu, případně obstarání bytové náhrady
    dle rozhodnutí soudu
  • nalezení nového solventního uživatele této bytové jednotky


Dále jsme připraveni řešit problematiku nebytových prostor s cílem progresivního nárůstu výnosů pro vlastníka nemovitosti.

Zde je možné buď obsazení stávajících prostor bonitními nájemci nebo jejich přeměna na bytové prostory.