ko-poradenstvi.cz
 
 
: REGENERACE A REVITALIZACE DOMŮ :

 

 • Disponujeme odpovídajícím know-how přípravy a řízení rozsáhlých investičních projektů.

   
 • Tyto činnosti jsme schopni pro své klienty zajistit tzv. "na klíč" včetně optimálního způsobu profinanco-
  vání investičních nákladů.

   
 • Pro Vaši společnost jsme připraveni také navrhnout
  a zrealizovat kompletní humanizaci a regeneraci Vašeho domu.
Regeneraci a revitalizaci domu je možno v zásadě rozdělit do 2 kategorií:

 

standardní, která zahrnuje zejména

 • zateplení fasády včetně výměny oken za plastová
   
 • opravu lodžií včetně okapních plechů s možností jejich zasklení
   
 • modernizaci výtahů s využitím elektronického ovládání

 

komplexní

 • přestaví se i vchody, které jsou vizitkou domu
   
 • okolí domu se architektonicky vymezí, ať již předzahrá
  dkami nebo plotem s brankou
   
 • upraví se všechny společné prostory a parter se využije k podnikání a službám
   
 • uvažovat o vytvoření nástavby, která zruší fádní plochou střechu a vytvoří nové bytové jednotky
   
 • zvážit vybudování nových bytů také např. přeměnou
  nebytových prostor uvnitř domu na bytové

Na provedení těchto prací jsme připraveni pomoci zabezpečit finanční prostředky s využitím:
a nejrůznějších podpůrných programů
V případě Vašeho zájmu navrhujeme zpracování komplexní strategie regenerace a revitalizace Vašeho domu s konkrétními finančními propočty a vyhodnocením ekonomické efektivnosti jednotlivých variant řešení.